Πλατεία Κύπρου , Κρανίδι Αργολίδας

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η αιματολογία είναι κλάδος της ιατρικής και άλλων βιολογικών επιστημών που επικεντρώνεται στη μελέτη του αιμοποιητικού συστήματος, των οργάνων του και πιο συγκεκριμένα, των άμορφων και έμμορφων συστατικών του. Στο αιματολογικό τμήμα  πραγματοποιούνται όλες οι εξετάσεις ρουτίνας όπως:

 • Γενική αίματος

 • Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (Τ.Κ.E.)

 • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)

 • Eλεγχος για έλλειψη ενζύμου G-6-PD

 • Τεστ δρεπανώσεως για διερεύνηση δρεπανοκυτταρικής αναιμίας

 • Ομάδες αίματος – Rhesus

 • Coombs Έμμεσος και Άμεσος

 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης

 • Διερεύνηση αιμολυτικών αναιμιών, έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών π.χ. β – Μεσογειακή Αναιμία (β-MA), Δρεπανοκυτταρική Αναιμία ( Τest Δρεπανώσεως), ασθένεια Cooley.

 • Αιματολογικές κακοήθειες, π.χ. λευχαιμίες, λεμφώματα

Στο  Εργαστήριο μας  πραγματοποιούνται οι εξετάσεις δειγμάτων αίματος για μέτρηση σε ειδικό Αιματολογικό Αναλυτή των ερυθρών, λευκών και αιμοπεταλίων για έλεγχος αναιμίας μέσω της μέτρησης της αιμοσφαιρίνης και του αιματοκρίτη.   Στη συνέχεια ο Ιατρός  ελέγχει τη μορφολογία των κυττάρων στο υψηλής ευκρίνειας οπτικό μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας ειδικές χρώσεις προς αποκλεισμό αιματολογικών παθήσεων.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΗΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Αιμόσταση είναι το σύνολο των μηχανισμών που προκαλεί φυσιολογικά την πήξη του αίματος και την αρχική επούλωση τραυμάτων.                                                                                             Στο Βιοπαθολογικο Εργαστήριο μας ειδικευόμαστε στις μεθόδους μέτρησης των παραγόντων της πήξεως (π.χ. Πρωτεΐνη C, Πρωτεΐνη S, Ινωδογόνο). Στο τμήμα αυτό πραγματοποιείται η μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης, το αποτέλεσμα της οποίας βοηθά το γιατρό σας να ρυθμίσει τη δόση των αντιπηκτικών σας φαρμάκων.

 • Χρόνος προθρομβίνης  PT (INR)

 • Xρόνος μερικής θρομβοπλαστίνης  APTT

 • Ινωδογόνο  FIB

 • Παράγοντες θρομβοφιλίας: αντιθρομβίνη III, πρωτεΐνη C, πρωτεΐνη S, APC-R

 • Αντιπηκτικό λύκου

 • D – dimer

 • FDP

 • Φιμπρoνεκτίνη

 • Διερεύνηση ασθενειών πήξης π.χ. αιμοφιλία, θρομβοκυττοπενία, VonWillebrand

 • Μελέτη αιμόστασης(έλεγχος διαταραχών πήξης)

 • Χρόνος ροής

 • Χρόνος πήξης