Πλατεία Κύπρου , Κρανίδι Αργολίδας

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες του mikroviologiko.com.gr  προκειμένου να ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες μας , δεν ζητάμε προσωπικά δεδομένα Σε περίπτωση επιθυμίας σας για ραντεβού ή απορίες σας ζητάμε ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες μας, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2016/479 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Επίσης τα στοιχεία αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την επικοινωνία σας μαζί μας και σε καμια περίπτωση ΔΕΝ δίνονται σε τρίτους  για κανένα σκοπό (spam κ.α) , Εξαίρεση στη δέσμευση αυτή είναι η περίπτωση που οι συγκεκριμένες πληροφορίες ζητηθούν με δικαστική απόφαση από όργανα του Νόμου.