Πλατεία Κύπρου , Κρανίδι Αργολίδας

Το εργαστήριο λειτουργεί με ενιαίο μηχανογραφικό δίκτυο (SLIS INFOMED) έτσι ώστε να εκμηδενίζεται η πιθανότητα λάθους καθώς και να διασφαλίζεται ότι το ιστορικό του ασθενή βρίσκεται σε  προστατευμένη  βάση  δεδομένων ,προσβασιμη αποκλειστικά από τον ιατρό οποιαδήποτε στιγμή.

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με μεθόδους αναφοράς σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και με την χρήση πιστοποιημένων αντιδραστηρίων (CE). Ο ιατρικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας και η χρήση σύγχρονου λογισμικού ( S-LIS)σε συνάρτηση με τον καθημερινό ποιοτικό έλεγχο με controls των εξετάσεων διασφαλίζουν την εγκυρότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. . Η επικοινωνία των αναλυτών του εργαστηρίου με το σύστημα μηχανοργάνωσης επιτρέπει την αυτόματη πραγματοποίηση των απαιτούμενων αναλύσεων και την αυτόματη καταχώρηση των αποτελεσμάτων. Έτσι ελαχιστοποιείται η πιθανότητα λάθους, τόσο προαναλυτικά όσο και μετααναλυτικά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστα αποτελέσματα και επιταχύνεται σε μέγιστο βαθμό η διαδικασία των εξετάσεων.

Παρέχεται ιστορικό σε συνδυασμό με το αρχείο των εξετάσεων καθώς και αξιολόγηση για την παρακολούθηση της υγείας του εξεταζόμενου. Προσωπική συμβουλευτική με τους εξεταζόμενους και επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό όπου αυτό απαιτείται. Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και επανάληψη εκτέλεσης νέων μετρήσεων σε παθολογικά αποτελέσματα.

Το εργαστήριο είναι πλήρως αυτοματοποιημένο σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων.                                                                                         Το ιστορικό των εξετάσεων υπάρχει στο εργαστήριό μας και έτσι μπορεί να επαναεκτυπωθουν άμεσα οποιαδήποτε παλαιότερα αποτελέσματα χρειαστούν. Επίσης, κάθε φορά που γίνονται εξετάσεις, μπορούν εύκολα να συγκριθούν με τις προηγούμενες. Με την καθημερινή λήψη αντιγράφων ασφαλείας τα αποτελέσματά εξασφαλίζονται ακόμα και σε περίπτωση που καταστραφεί ή κλαπεί ο υπολογιστής.

Ο καθημερινός έλεγχος της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων επιτυγχάνεται με τον συνδυασμό των παρακάτω παραμέτρων:

  • Έλεγχος προαναλυτικών παραγόντων
  • Αυστηρός ενδοεργαστηριακός έλεγχος με τη χρήση πρότυπων ορών αναγνωρισμένων οίκων
  • Εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος
  • Συνεχής έλεγχος και συντήρηση των οργάνων και συσκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε κατασκευάστριας εταιρείας
  • Επαναληπτικές εξετάσεις δειγμάτων, όταν είναι απαραίτητο
  • Επιλογή υλικών και αντιδραστηρίων με μοναδικό κριτήριο την ποιότητά τους
  • Χρήση barcode και επικοινωνία των αναλυτών με τους κεντρικούς υπολογιστές
  • Κλινική εκτίμηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων
  • Διαρκής εκσυγχρονισμός
  • Διαρκής επιστημονική ενημέρωση

Όλες οι εξετάσεις διεκπεραιώνονται  από τον Βιοπαθολογο  κύριο Φασιλη  Εμμανουήλ και τα αποτελέσματα  των περισσοτέρων  εξ αυτών  δίδοντα  αυθημερόν.