Πλατεία Κύπρου , Κρανίδι Αργολίδας

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Η Βιοχημεία αποτελεί τον κλάδο των βϊοιατρικών επιστημών που μελετά τις χημικές αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στον οργανισμό. Μελετά τη δομή και τη λειτουργία των κυτταρικών στοιχείων π.χ. των πρωτεϊνών, υδατανθράκων, λιπιδίων και άλλων βιομορίων. Ωστόσο, η μελέτη των βιοχημικών λειτουργιών προϋπάρχει και σε όλους τους επιμέρους κλάδους της Ιατρικής και Βιολογίας (Ανοσολογίας, Γενετικής, Ενδοκρινολογίας, Αιματολογίας, κ.α.)
Σε εργαστηριακό επίπεδο, το Βιοχημικό τμήμα ασχολείται με όλες τις εξετάσεις βιοχημικού ενδιαφέροντος, για την εκτέλεση των οποίων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι αυτόματοι βιοχημικοί αναλυτές.
Οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν :

 • Αντιδράσεις χρωματογραφίας

 • Ενζυμικές αντιδράσεις

 • Ηλεκτροχημειοφωταύγειας

για τον προσδιορισμό του μεταβολισμού του σακχάρου, τον έλεγχο νεφρικής, ηπατικής, καρδιακής λειτουργίας, του προφίλ των λιπιδίων καθώς και για τον  έλεγχο των ηλεκτρολυτών και επιπέδων φαρμάκων.

Κυριότερες εξετάσεις: Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ, Χοληστερίνη, Τριγλυκερίδια, Τρανσαμινάσες (SGOT – SGPT), Αλκαλική φωσφατάση, γ-GT,  LDH, Χολερυθρίνη ( Άμεσος, Έμμεσος, Ολική ), Πρωτεΐνες ολικές, Αλβουμίνη, Αμυλάση, Αλδολάση,  Σίδηρος, Φερριτίνη, Βιταμίνη Β-12, Φυλλικό οξύ, ΟμοκυστεΪνη, TIBC, Ηλεκτρολύτες ( Νa, K, P, Mg, Ca), Γλυκαιμικό έλεγχο, Νεφρική λειτουργία, Καρδιακούς δείκτες, Επίπεδα φαρμάκων, Ναρκωτικές ουσίες.

 • Έλεγχος μεταβολισμού σακχάρου (μέτρηση γλυκόζης, μέτρηση HbA1C)

 • Έλεγχος νεφρικής λειτουργίας

 • Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας

 • Έλεγχος καρδιακής λειτουργίας

 • Προσδιορισμός ηλεκτρολυτών

 • Προφίλ λιπιδίων

 • Εργαστηριακή προσέγγιση οστεοπόρωσης

 • Επίπεδα φαρμάκων